Terminy zebrań z rodzicami:        Ważniejsze wydarzenia roku szkolnego:

06. 09. 2018 (dla wszystkich)

25. 10. 2018 (bez maturzystów)

15. 11. 2018 (dla maturzystów)

13. 12. 2018 (bez maturzystów)

24. 01. 2019 (dla wszystkich)

25. 03. 2019 (dla wszystkich)

21. 05. 2019 (dla wszystkich)

07. 09.2018

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

30. 09. 2018

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych

marzec 2019

Praktyki (zagraniczne)  wybranych klas

05 - 10. 11. 2018

Tydzień Patriotyzmu

14. 12. 2018

zakończenie I semestru dla maturzystów

22. 12. 2018
- 01.01.2019

Przerwa świąteczna

10.01.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

18. 02. 2019

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

18. 01. 2019

Koniec I semestru dla klas młodszych

28. 01 - 10. 02. 2019

Ferie zimowe

18. 04 - 24. 04. 2019

przerwa świąteczna

15. 04. 2019

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

26. 04. 2019

Uroczyste pożegnanie absolwentów

12. 06. 2019

Wystawienie ocen końcoworocznych

18. 06. 2019

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje
w Zawodzie (część pisemna)

21. 06. 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego


UBEZPIECZENIE – 58 zł

(do końca września)

 


 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

            dla uczniów TECHNIKUM i LICEUM
  • 10. 01. 2019   (dla Technikum, ZSZ i BSZ)
  • 06. 05. 2019
  • 07. 05. 2019     
  • 08. 05. 2019
  • 23. 05. 2019   (Olimpiada Lekkoatletyczna)
  • 18. 06. 2019   (dla Technikum, ZSZ i BSZ)


                             


          Wykaz dni wolnych od zajęć:


  • 02. 11. 2018
  • 29. 04. 2019
  • 30. 04. 2019
  • 02. 05. 2019

Nr konta Rady Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie:

86 8644 0000 0013 2600 2000 0010

KOMITET RODZICIELSKI: 50 ZŁ

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©