Technikum- TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


 

Uczniowie tej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • techniki pojazdów samochodowych,
  • przepisów ruchu drogowego,
  • diagnostyki silników pojazdów samochodowych,
  • diagnostyki układów podwozia oraz nadwozia pojazdów samochodowych,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym,
  • nauki jazdy samochodem (prawo jazdy kategorii B).

 

 

 

       W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

 

       Uczniowie mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©