1. Streszczenie oceny (14.13 kb)
 2. Ogłoszenie o wyborze (14.40 kb)


                Załączniki do SIWZ
 1.  Formularz ofertowy (67.00 kb)
 2.  Oświadczenie – art. 25a ust.1 pkt. 1 – warunki udziału - załącznik nr 2 do SIWZ (35.00 kb)
 3. Oświadczenie - art. 25a ust.1 pkt. 1 – wykluczenie - załącznik nr 3 do SIWZ (31.00 kb)
 4. Oświadczenie – art. 24 ust.11 – grupa kapitałowa – załącznik nr 4 do SIWZ (49.00 kb)
 5. Wykaz robót budowlanych wykonanych - załącznik nr 5 do SIWZ (49.50 kb)
 6. Oświadczenie o potencjale tech-ekon. – załącznik nr 6 do SIWZ (12.50 kb)
 7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego -wzór – załącznik nr 7 do SIWZ (118.00 kb)

             Dokumentacja techniczna
 1.  Przedmiar robót (139.50 kb)
 2. Projekt techniczny (wykonawczy) (4.27 Mb)
 3. Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (776.92 kb)

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©