Przetarg: "Remont i modernizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół przy ulicy Matejki 1 w Chojnowie"
23.07.2020 r.


Informacje dla oferentów do przetargu na zamówienie pn.: Remont i modernizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - Wyjaśnienia do specyfikacji nr sprawy 2/07/2020 (23.07.2020r.) - Odpowiedzi na pytania (19.35 kb)INFORMACJA DLA OFERENTÓW - BRANŻA ELEKTRYCZNA (23.07.2020 r.) Schemat tablicy (84.53 kb)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (276.50 kb)
 • Formularz ofertowy (69.00 kb)
 • Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt. 1 - warunki udziału i zał. 2 (36.50 kb)
 • Oświadczenie - wykluczenie, zał. 3 - (34.00 kb)
 • Oświadczenie - art. 24 ust. 11  - grupa kapitałowa i zał. 4 - (51.50 kb)
 • Wykaz robót budowlanych - zał. 5 (51.00 kb)
 • Oświadczenie o potencjale techniczno-ekonomicznym, zał. 6 (14.54 kb)
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wzór, zał. 7 (112.00 kb)

 •   DOKUMENTACJA TECHNICZNA
 • Przedmiar robót (113.68 kb)
 • Szczegółowa dokumentacja techniczna robót budowlanych (149.80 kb)
 • Specyfikacja techniczna robót elektrycznych (135.90 kb)

 •   PROJEKT TECHNICZNY
 • 01A technologia parter (871.77 kb)
 • 01 I wydruk (487.70 kb)
 • 01K wydruk (326.54 kb)
 • 01PS wydruk (1.24 Mb)
 • 01S wydruk (308.13 kb)
 • 02I wydruk (205.58 kb)
 • 02S wydruk (91.07 kb)
 • 03S wydruk (243.31 kb)
 • opis wydruku (1.20 Mb)
 • wydruk 01 (822.83 kb)
 • wydruk 02 (252.53 kb)
 • wydruk 03 (113.46 kb)
 • wydruk 04 (223.20 kb) • ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
  serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©