E+ (szerokość: 190 / wysokość: 54)
powrót
F (szerokość: 190 / wysokość: 99)

Wyniki rekrutacji:


Klaudia Korniłowicz 

Anita Małek

Sylwia Gibas

Anna Romaniak

Agata Ostrowska

Lista rezerwowa: Klaudia Foryś

GRATULACJE!!!


   

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów ucznia PZS w Chojnowie w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach projektu pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… ucznia klasy ……………………………. Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w mobilności w ramach projektu.

Wyjazd do Clervoy we Francji

będzie miał miejsce w dniach: od 22 do 27 marca 2020 r.

następującymi środkami transportu:  bus szkolny i samolot

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej lub w hotelu w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły goszczącej.

Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

- choroby przewlekłe i przyjmowane leki ………………………………………………………

- alergie ( leki, żywność, inne) …………………………………………………………………

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

In case of a threat to my child's life or health, I agree on his//her hospitalization, procedures or medical, operations.

Nr tel. Matki  +48 ……………………………….

Nr tel. Ojca +48 ………………………………….

Nr tel. Ucznia +48 …………………………………….

 

Data: …………………… podpis rodzica/opiekuna  ……………….……………………….

OGŁOSZENIE

Projekt pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" („Świat kobiety, kobieta w świecie") w ramach program Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

 

 

Ogłaszamy nabór na wyjazd dla pięciu uczniów i dwóch nauczycieli, PZS w Chojnowie, do Clervoy we Francji, który odbędzie się w terminie od 22 do 27 marca 2020r. Listy motywacyjne proszę składać  do:

- koordynatora projektu - Zofii Łabuz (pedagog)

- sekretariatów szkół,

- wychowawców klas,

do czwartku 31 października 2019r. (po tym terminie listy motywacyjne nie będą przyjmowane).

Proszę również zapoznać się z regulaminem na stronie projektu w zakładce "REGULAMIN "http://www.pzs-chojnow.pl/projekty,m6,s99268.html

Jeżeli ktoś pracował w projektach i chciałby uczestniczyć w wymianie, a nie podpisał deklaracji przystąpienia do projektu, to może ściągnąć ją ze wskazanej wyżej strony internetowej, wydrukować, podpisać (również przez rodziców, w przypadku uczniów niepełnoletnich) i złożyć wraz z listem motywacyjnym.
VI ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH  - CHOJNÓW - 13 CZERWCA 2020

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©