4 LETNIE TECHNIKUM:   TECHNIK HODOWCA KONI

 

      Technikum  Hodowli Koni w Chojnowie założono, jako pierwszą tego typu szkołę w Polsce w 1995 roku. Od 1986 roku szkoła funkcjonowała, jako specjalność technikum hodowlanego.

      Pomysłodawcami tego kierunku kształcenia byli ówczesny dyrektor szkoły Alojzy Pawicki i kierownik Stadniny Koni w Jaroszówce Roman Krzyżanowski.

      W szkole wdrożono autorski program nauczania, który zastosowało kilkanaście innych szkół w całej Polsce.

     Technikum Hodowli Koni przygotowuje kadrę do pracy:

-          w stadninach koni,

-          w stadach ogierów,

-          w zakładach treningowych,

-          na torach wyścigowych,

-          w gospodarstwach rolnych hodujących i użytkujących konie,

-          w gospodarstwach agroturystycznych,

-          w szkółkach jeździeckich,

-          w przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa,

-          w usługach.

     Kształci umiejętności:

-          prowadzenia chowu i hodowli koni oraz innych gatunków zwierząt,

-          jazdy konnej,

-          rymarstwa,

-          organizacji zawodów jeździeckich,

-          zarządzania gospodarstwem rolnym,

-          promocji produktów rolnych,

-          pracy ciągnikiem,

    Daje możliwość zdobycia: 

  • prawa jazdy samochodem,  
  • odznak jeździeckich Polskiego Związku Jeździeckiego,
  • dodatkowych uprawnień:      

-          instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna,

-          instruktora szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego,

-          sędziego sportów konnych,

-          kombajnisty i operatora maszyn rolniczych,

-          spawacza,

-          operatora wózków widłowych.

    Praktyczna nauka zawodu obejmuje zajęcia z:  

              - hodowli i użytkowania koni,

              - produkcji roślinnej,

              - produkcji zwierzęcej,

              - mechanizacji rolnictwa,

             - agroturystyki

    Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w:

             -        Stadninie Koni Jaroszówka,

                      -       gospodarstwie szkolnym,

                      -       warsztatach szkolnych,

                      -       Gospodarstwie Rolnym – Gołocin  

   Pokazy dydaktyczne realizowane są w:

       -          AgroTak  w Zagrodnie,

       -          Gospodarstwie Rolnym w Lubiatowie,

       -          w trakcie wycieczek szkoleniowych

  Praktyki sezonowe uczniowie THK odbywają w:

       -          stadninach koni w całej Polsce,

       -          klubach jeździeckich,

       -          gospodarstwach agroturystycznych,

       -          gospodarstwach hodujących i użytkujących konie.

Technikum Hodowli Koni jest współorganizatorem zawodów, które odbywają się w Jaroszówce. Uczniowie naszej szkoły startują w konkursach jeździeckich, najczęściej, w konkurencji skoków i we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego.  Uczestniczą również razem ze swoimi nauczycielami w zawodach  jako luzacy, sędziowie, asystenci sędziów i gospodarza toru, oraz w biurze zawodów przy ich organizacji.

   

      Uczniowie szkoły zdobywają laury nie tylko na hipodromach, ale też na olimpiadach,

tylko w ostatnich pięciu latach co roku byli finalistami olimpiad zawodowych:

- w 2004 roku

Agnieszka Langer – zajęła IV miejsce w Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i V miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

- w 2005 roku

Agnieszka Magierecka – zajęła I miejsce w eliminacjach okręgowych i została laureatką Finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (III miejsce),

Paulina Szybieniecka - Szybińska zajęła III miejsce w eliminacjach okręgowych i zdobyła tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

w 2006 roku

Ewa Węcławek – zajęła I miejsce w eliminacjach okręgowych i została finalistką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

na zdjęciu: Ewa Węcławek w auli Leopoldina z laureatami OWiUR z Technikum Rolniczego

 

- w 2007 roku

Wojciech Kalwara zajął III miejsce w eliminacjach okręgowych i został finalistą Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

- w 2008 roku

Piotr  Łuczak został finalistą Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©