login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie - DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PZS

Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana
przez przypadek, ale przez wybór – jego wybór.

Dwight D. Eisenhower

Dzisiaj, Droga Młodzieży, stajecie przed niezmiernie trudnym wyborem - Waszej dalszej edukacji. Zastanawiacie się, rozmyślacie, być może jeszcze do końca nie wiecie, co chcielibyście robić w swoim przyszłym życiu. Wybór szkoły ponadpodstawowej to kolejny etap Waszego życia. Czas, który spędzicie w wybranej szkole, czego się nauczycie, jakie doświadczenia zdobędziecie i co osiągnięcie zależy wyłącznie od Was.

Wasi koledzy, nauczyciele, rówieśnicy mogą dodawać Wam skrzydeł i pomagać osiągnąć to, co nieosiągalne. Jednakże dzisiaj chcielibyśmy, abyście zatrzymali się na chwilę i spojrzeli na Powiatowy Zespół Szkół z innej perspektywy. Oto nasze atuty wypracowane przez lata dzięki naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, którzy będą z Wami płynąć w tę niesamowitą przygodę, jeżeli tylko Wasz wybór padnie na nas.

Przyjazna i kameralna atmosfera sprzyja nauce i rozwojowi osobistemu.

Zapał i zaangażowanie kadry pedagogicznej rozbudza ukryte talenty.

Stabilność i bezpieczeństwo to nasza norma jakości.Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub kulturalne motywują do działania.

Zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych to klucz do sukcesu i dalszego rozwoju.

Kreatywność sprzyja poszerzaniu zainteresowań i rozwijaniu pasji – pakiet zajęć pozalekcyjnych.

Organizacja kursów i szkoleń dla uczniów zakończonych certyfikatem podnosi kwalifikacje.

Łatwość skorzystania z doradztwa zawodowego stwarza perspektywę na realizację dalszych marzeń.

Aktywnie działająca Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wspierają działania szkolne.Gwarantowany uśmiech i życzliwe podejście nastrajają optymistycznie każdego dnia.

Oszczędności w budżecie domowym i czasie wolnym zapewnia szkoła na miejscu.

Doskonała lokalizacja - wszędzie rzut kamieniem sprzyja sprawnemu poruszaniu się.

Nauka i doświadczenie idzie w parze - dzięki stażom i praktykom w kraju oraz zagranicą.

Angażowanie się w projekty unijne pozwala na kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce, zawieranie nowych przyjaźni i zwiedzanie różnych zakątków świata.Zaplecze, wyposażenie oraz sprzęt szkolny są systematycznie unowocześniane i modernizowane.

opieka pedagogiczno-psychologiczna gwarantuje radę i pomoc w trudnych sytuacjach.

Udział w wydarzeniach szkolnych,. konkursach i olimpiadach o zasięgu regionalnym i krajowym rozwija umiejętności i kształtuje zdolności w różnych dziedzinach.

Fajne wycieczki dydaktyczne, integracyjne oraz zawodoznawcze uczą i bawią.

Aktywne działania na rzecz środowiska lokalnego sprzyjają postawom prospołecznym.

Nabyte umiejętności i doświadczenia w czasie zajęć praktycznych podnoszą konkurencyjność na rynku pracy.

Indywidualne podejście do każdego ucznia warunkuje jego rozwój intelektualny.

teraz kolej na Twój wybór! Twój wybór- Twoja decyzja.


Społeczność PZS pozdrawia serdecznie
ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©