login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie - Walentynki 2017
powrót

W2017 (szerokość: 750 / wysokość: 750)

Samorząd Uczniowski Technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie ogłasza konkurs walentynkowy ,polegający na przesłaniu zdjęcia zakochanej pary (z której przynajmniej jedna osoba uczęszcza do naszej szkoły).  3 zdjęcia, które uzyskają najwięcej głosów podczas głosowania, zostaną nagrodzone wejściówką dla dwojga na lodowisko.

Regulamin konkursu

 •     Przynajmniej jedna osoba z pary musi uczęszczać do Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
 •     Zdjęcia wulgarne i niestosowne nie będą brane pod uwagę oraz nie będą podlegały ocenie.
 •     Zdjęcia należy wysyłać w wiadomości mailowej na adres : su-pzs@wp.pl
 • W treści meila należy podać imiona i nazwiska osób będących na zdjęciu, oraz w przypadku osoby uczęszczającej do PZS – klasę.
 • W przypadku, gdy jedna z osób będących na zdjęciu nie uczęszcza do PZS w Chojnowie należy w treści meila dodatkowo umieścić klauzulę :

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  z póź. zm.)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Oraz:

Wyrażam zgodę na publikację mojego/dziecka wizerunku.

 

 •    Termin nadsyłania zdjęć do 5 lutego 2017 roku, godz. 17:00.
 • Jedna osoba może wysłać maksymalnie trzy zdjęcia
 •   3 Zdjęcia finałowe zostaną wyłonione poprzez głosowanie jury w składzie : Pani Agnieszka Kilkus, Pan Dyrektor Mariusz Kowalczyk, SU Technikum PZS   
 •        Nagrodą dla trzech par, których zdjęcie uzyskało najwięcej głosów w chwili rozstrzygnięcia konkursu, będą dwie wejściówki na lodowisko w Legnicy.
 •     Nagroda zostanie wręczona 10 lutego
 •     Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

               

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©