Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie utworzony został w 2001 roku w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Rolniczych im W.Szafera oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. H.Mierzejewskiego.

 

W skład PZS wchodzi:

 • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży – klasa europejska, biologiczn-chemiczna, pożarniczo-ratownicza;
 • Technikum dla młodzieży – ekonomiczne, handlowe, hotelarskie, mechaniczne, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, wielozawodowa;
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego – kursy kwalifikacyjne (m.in. rolnik)

 

Szkoła mieści się w trzech budynkach umiejscowionych przy ulicy Poźniaków 2, Witosa 1 i Wojska Polskiego 16. Kształcimy w systemie dziennym i zaocznym. W PZS uczy się około 500 uczniów i słuchaczy w 20 oddziałach. Prowadzone jest także nauczanie indywidualne.

 

Baza lokalowa szkoły składa się 40 sal lekcyjnych w tym:

 • 7 pracowni komputerowych,
 • WARSZTATY SZKOLNE

-       pracownia budowy i naprawy pojazdów samochodowych,

-       pracownia obsługi pojazdów samochodowych,

-       pracownia naprawy pojazdów samochodowych,

-       pracownia elektrotechniki,

-       pracownia obróbki skrawaniem,

-       pracownia diagnostyki samochodowej,

 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi klienta,
 • pracownia hotelarska,
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 • pracownia do obsługi programów komputerowych gastronomiczno-hotelarskich,
 • pracownia mechaniczna,
 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • pracownia sprzedaży,
 • 2 sale gimnastyczne,
 • 2 gabinety higieny szkolnej,
 • 2-biblioteki,
 • kompleks boisk lekkoatletycznych,
 • siłownia,
 • sauna.

 

Zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze realizowane są w oparciu o podstawę programową, szkolny zestaw programów nauczania, plan wychowawczy i statut szkoły.

 

PZS uczestniczy w projektach:

 • ERASMUS+ Edukacja Szkolna Partnerstwa Strategiczne-Współpraca Szkolna „1914-2014 Wielka Wojna po 100 latach w oglądzie młodych Europejczyków" (Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, Turcja, Rumunia, Włochy, Francja);
 • Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II;
 • Comenius Partnerskie Projekty Szkół;
 • Synergia znaczy więcej;
 • Koryfeusz;
 • Ruszaj Galopem.

Funkcje kierownicze sprawuje dyrektor szkoły, dwóch wicedyrektorów, kierownik warsztatów szkolnych i kierownik szkolenia praktycznego.


ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©