EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja letnia czerwiec-lipiec 2019r.

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

18.06.2019

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

A.35. – 13

     T.06. - 17

T.11. – 9

 

[39 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula przy

ul. Witosa 1)

 

 

Jacek Najduk – przewodniczący

Adrianna Leszczyńska– członek

Elżbieta Górniak - członek

Ewa Więcek - członek

                                          (SP 3 w Chojnowie)

 

18.06.2019

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

A.18. – 7

M.18. – 7

  M.19. – 17

 

[31 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 2

(sala gimnastyczna przy ul. Wojska Polskiego 16)

 

 

Elżbieta Zięcina – przewodniczący

Ewa Piechna  – członek

Zbigniew Koropacki - członek

Małgorzata Kozioł - członek

                                          (SP 4 w Chojnowie)

 

18.06.2019

(wtorek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

A.36. - 2

      T.12. - 1

M.44. – 6

 

[9 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula przy

ul. Witosa 1)

 

 

Dorota Dreger - przewodniczący

Tomasz Susmęd - członek

                           (Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie)

 

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja letnia czerwiec-lipiec 2019r.

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

17.06.2019

(poniedziałek)         godz. 9.00

(150 min.)

 

 

 

T.11.

[9 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5

(pracownia hotelarska przy

 ul. Witosa 1)

 

 

Agnieszka Tomala – przewodniczący

Ewa Więcek  – członek

                                  (SP 3 w Chojnowie)

 

 

 

 

17.06.2019

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.12.

[2 osoby]

PZS w Chojnowie

sala nr- 5a

(sala obok pracowni hotelarskiej

 ul. Witosa 1)

 

 

 

Danuta Grabowska – przewodniczący

Urszula Suchodolska – członek

                        (SP 4 w Chojnowie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2019

(poniedziałek)         godz. 13.00

(120 min.)

 

 

 

M.42.

[1 osoba]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 10

(pracownia ekonomiczna

ul. Witosa 1)

 

 

Zygmunt Bień – przewodniczący

Dorota Kamińska – członek

                        (Gimnazjum nr 2 w Chojnowie) 

 

 

 

24.06.2019

(poniedziałek)         godz. 16.00

(150 min.)

 

A.18

M.Czereśniowska

A.Pyczel

A.Siwak

K.Sroka

N.Szablewska

 

 

     CKZiU w Legnicy

ul. Lotnicza 26

sala nr – 105

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym i skład Komisji ustala we własnym zakresie

 

24.06.2019

(poniedziałek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

M.19

- P. Bożek

- O. Cieślik

- R. Dubiel

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 8

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

Mirosław Zieleń– przewodniczący

BOGUMIŁ BOLEJKO– egzaminator

 

 

asystent techniczny: Jacek Czerwiński

 

24.06.2019

(poniedziałek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

M.19

- O. Ewkowski

- T. Hetnar

- K. Kościelny

 

 

24.06.2019

(poniedziałek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

M.19

- M. Kukliński

- A. Paras

- Ł. Pleśniak

 

25.06.2019

(wtorek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

M.19

- P. Saja

- G. Szymków

- K. Uroda

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 8

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

Zbigniew Koropacki– przewodniczący

BOGUMIŁ BOLEJKO– egzaminator

 

asystent techniczny: Jacek Czerwiński

 

24.06.2019

(poniedziałek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

T.06.

- N. Bekacz

- D. Bielecka

- T. Bielecki

- G. Błąd

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia gastronomiczna

przy ul. Witosa 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Więcław -  przewodniczący

ANETTA CHALIK -egzaminator

 

 

asystent techniczny – Małgorzata Bury

24.06.2019

(poniedziałek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

T.06.

- M. Bochenek

- W. Chudzik

- B. Doliński

- A. Jarząb

 

25.06.2019

(wtorek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

T.06.

- W. Kasprzak

- W. Kos

- S. Kudrel

- K. Kurcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia gastronomiczna

przy ul. Witosa 1)

 

 

 

 

 

 

Krystyna Pisarska -  przewodniczący

ANETTA CHALIK – egzaminator

 

 

asystent techniczny – Małgorzata Bury

25.06.2019

(wtorek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

T.06.

- A. Lutostańska

- P. Matuszewska

- A. Michaluk

 

25.06.2019

(wtorek)         godz. 16.00

(120 min.)

 

T.06.

- D. Paduch

- K. Sopkowicz

 

 

 

 

25.06.2019

(wtorek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

A.35.

[10 osób]

 

- K. Bielak

- W. Butryn

- M. Chadała

- N. Cieślak

- P. Gronostal

- D. Janas

- D. Sałata

- K. Surowiec

- A. Swatek

- W. Ziembowicz

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Anna Dziurbiel  – przewodniczący

Marzena Kazieczko  – członek

                                 (PPPP w Chojnowie)

 

 

 

asystent techniczny: Anna Ostropolska

 

27.06.2019

(czwartek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

M.18

- M. Bugaj

- K. Górak

- D. Kluga

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

Artur Wójcik– przewodniczący

LESZEK KURLETO – egzaminator

 

 

asystent techniczny: Kazimierz Marcinkiewicz

 

27.06.2019

(czwartek)         godz. 12.00

(120 min.)

 

M.18

- F. Kowalczyk

- A. Mocyk

 

 

27.06.2019

(czwartek)         godz. 16.00

(120 min.)

M.18

- M. Pisarski

- P. Wieczorek

 

 

28.06.2019

(piątek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

A.36.

- K. Gurdziel

- K. Krysiak

- S. Mokrzycka

- G. Zabielski

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Agnieszka Kilkus  – przewodniczący

Iwona Faluta-Borys –  członek

(Przedszkole Miejskie Nr 3)

 

asystent techniczny: Anna Ostropolska

 

 

28.06.2019

(piątek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

 

M.44.

- P. Gierasimczyk

- M. Łętowski

- M. Pawlak

- D.Szerszenowicz

- G. Szymków

- S. Wiśniewski

- K. Zakrzewski

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 121

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

Józef Chrząszcz – przewodniczący

Dariusz Wołoszyn  – członek

                                (GIMN. NR 1 w  Chojnowie)

 

asystent techniczny: Grzegorz Enzinger

 

 

Oznaczenie kwalifikacji:

CZĘŚĆ PISEMNA

A.18.

ZSZ sprzedawca kl. III

A.35.

Technik ekonomista kl. II + poprawka

A.36.

Technik ekonomista- poprawka

M.18.

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych kl. III

M.19.

Technik mechanik kl. III + poprawka

M.44.

Technik mechanik - poprawka

T.06.

Technik żywienia i usług gastronomicznych kl. III

T.11.

Technik hotelarstwa kl. II

T.12.

Technik hotelarstwa - poprawka

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

A.18.

ZSZ sprzedawca kl. III

A.35.

Technik ekonomista kl. II

A.36.

Technik ekonomista- poprawka

M.18.

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych kl. III

M.19.

Technik mechanik kl. III

M.44.

Technik mechanik - poprawka

M.42.

Technik pojazdów samochodowych - poprawka

T.06.

Technik żywienia i usług gastronomicznych kl. III

T.11.

Technik hotelarstwa kl. II

T.12.

Technik hotelarstwa - poprawka

 

 

Oznaczenie sali :

sala nr 5 (ul. Witosa 1)    pracownia hotelarska s.19, I piętro

sala nr 5a (ul. Witosa 1)  pracownia języka polskiego s. 17, I piętro

sala nr 8        (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka 2-20 :warsztaty w budynku)

sala nr 105   (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

                     ul. Lotnicza 26 : budynek)

sala nr 7 (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka  2-20 : warsztat)

sala nr 121   (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka 2-20 : budynek)

sala nr.2 (ul. Wojska Polskiego 16) sala gimnastyczna

sala nr.4 (ul. Witosa 1)    pracownia ekonomiczno-informatyczna s. 30, II piętro

sala nr.1  (ul. Witosa 1) aula

sala nr.4 (ul. Witosa 1)    pracownia ekonomiczno-informatyczna s. 30, II piętro

sala nr.10 (ul. Witosa 1)    pracownia ekonomiczna s. 29, II piętro

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

KAŻDY ZDAJĄCY  NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ Z WYKONANIEM  ZGŁASZA SIĘ Z UBRANIEM ROBOCZYM .

 Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1.

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kalkulator prosty

2.

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

Kalkulator prosty

 

3.

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

------------------------------------------------------------

4.

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

-------------------------------------------------------

 

5.

M.42.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

6.

M.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

------------------------------------------------------------

7.

T.06.

Sporządzanie potraw i napojów

…………………………………………………………………..

 

8.

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

 

Kalkulator prosty

9.

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Kalkulator prosty

 

WYNIKI EGZAMINU – 30 SIERPNIA 2019r.

 

Termin przekazania przez OKE we Wrocławiu szkołom, placówkom i pracodawcom

Świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 dla sesji czerwiec –lipiec 2019 – 30 SIERPNIA 2019r.

 (Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny  z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Egzamin zawodowy/Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

 

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzieSEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (I piętro) przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

 

 

 

 

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE (zwyczajowo do sesji zimowej – do 10 września; do sesji letniej do 10 stycznia). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) Egzamin zawodowy/ Informacje dla zdających lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak

 

Uczeń szkoły, który:

 - nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu lub jednej z części tego  

   egzaminu,

-  przerwał egzamin (jedna z części egzaminu została unieważniona),

-  nie zdał egzaminu zawodowego lub jednej z jego części, ma prawo przystąpić

   do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych  

   terminach jego przeprowadzania    (po złożeniu deklaracji).

 

Przez pięć kolejnych lat uczeń/absolwent może ponownie przystępować do niezdanej części egzaminu, lub do części na której był nieobecny (którą przerwał). Po upływie 5 lat musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w pełnym zakresie. Upływ tego okresu ustala się licząc pięć lat od dnia przeprowadzania części pisemnej egzaminu, do której po raz pierwszy uczeń  przystąpił lub powinien przystąpić na podstawie złożonej deklaracji.

 

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©